Domowy Kościół

DOMOWY KOSCIÓŁ (DK) jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie, który jest jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce.

Domowy Kościół zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do bycia bliżej Boga w jedności ze współmałżonkiem.

Chce on pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

Domowy Kościół, jako propozycja formacyjna dla małżeństw w ramach Ruchu Światło-Życie, powstał z inicjatywy jego Założyciela, Sługi Bożego Ks. Franciszka Blachnickiego (1921-1987). W rozwoju DK ściśle współpracowała z Założycielem siostra Jadwiga Skudro RSCJ.

Do Domowego Kościoła należą małżeństwa sakramentalne zarówno z długim stażem, jak i te dopiero uczące się wspólnego życia.

Małżeństwa należące do Domowego Kościoła raz w miesiącu uczestniczą razem z kapłanem jako doradcą duchowym w spotkaniach formacyjnych kręgu czyli grupy, do której należy 4-7 małżeństw.

Spotkania te odbywają się w mieszkaniach poszczególnych małżeństw z kręgu. Spotkania służą wzajemnemu ubogacaniu się w Chrystusie oraz wymianie doświadczeń w pracy nad sobą i w realizowaniu zobowiązań.

Jest to też okazja do podzielenia się codziennymi troskami i sukcesami małżeństw, zasięgnięcia porady lub znalezienia sposobu na rozwiązanie problemów.

Spotkania mają też za zadanie pogłębienie przyjaźni pomiędzy członkami kręgu, w ten sposób może się zawiązać wspólnota ludzi dążących wspólnie do Chrystusa.

W Domowym Kościele rodzina jest podstawowym miejscem formacji.

Duchowość małżeńska, którą proponuje Domowy Kościół, jest realizowana przez zobowiązania czyli:

 • codzienną modlitwę osobistą i modlitwę Słowem Bożym,
 • codzienne stawanie małżonków przed Panem Bogiem,
 • codzienną modlitwę całej rodziny,
 • regułę życia, czyli systematyczną pracę nad sobą, małżeństwem, rodziną,
 • comiesięczny dialog małżeński, czyli rozmowę w prawdzie i miłości, prowadzącą do spotkania męża i żony ze sobą i z Bogiem,
 • uczestnictwo w rekolekcjach w ciągu roku i w rekolekcjach letnich w czasie wakacji.

Ważne jednak, żeby pamiętać, że te wszystkie zobowiązania nie są celem samym w sobie! Są narzędziem, środkiem do celu – a jest nim dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem poprzez wspólny wysiłek żony i męża.

Wspólnota Domowego Kościoła w naszej Archidiecezji jest podzielona na 13 rejonów, w których jest razem 109 kręgów. Jest to około tysiąca osób.

Nasza parafia należy do rejonu Niebuszewo, w którym działa 11 kręgów, z czego 4 to kręgi w naszej parafii. Jest tu jednak wiele rodzin, które należą do DK ale z różnych przyczyn są w kręgach poza parafią bądź rejonem.

Kapłanem z naszej parafii, który nas wspomaga w pracy formacyjnej jest ks. prałat dr Kazimierz Mańkowski – proboszcz.

Ale kręgi Domowego Kościoła obecne są również we wszystkich diecezjach w Polsce, a także m.in. w Niemczech, Austrii, na Słowacji, Ukrainie, Białorusi oraz w USA i Kanadzie.

W ciągu roku formacyjnego organizowane są rekolekcje czyli Oazy 15-dniowe, rekolekcje krótkie czyli ORAR-y I i II st., rekolekcje i sesje tematyczne.

Oazy wakacyjne 15-dniowe to czas intensywnej formacji małżonków a jednocześnie czas wspaniałego odpoczynku dla całej rodziny. Tu mają okazję spotkać się rodziny, którym zależy na wspólnym dążeniu do Boga, które wyznają podobne wartości, którym zależy na chrześcijańskim wychowaniu dzieci. Tutaj dzieci mają możliwość spotkać się z podobnymi sobie, dla których wiara w Boga nie jest czymś dziwnym czy wstydliwym.

Jaką wartość i znaczenie dla rodziny ma przeżycie rekolekcji letnich obrazuje wypowiedź jednego z takich małżeństw:

(…) Jeszcze nigdy dwa tygodnie nie zmieniły tak naszego życia, jeszcze nigdy nie byliśmy tak blisko Boga. Jeszcze nigdy nie zaznaliśmy tyle ciepła i życzliwości od innych ludzi. Jeszcze nigdy nie widzieliśmy tak wyraźnie działania Ducha Świętego w naszym życiu, bo jeszcze nigdy nie byliśmy tak otwarci na jego działanie. Jeszcze nigdy nie byliśmy tak świadomi tego, ile pracy nad sobą jest jeszcze przed każdym z nas, jednocześnie jeszcze nigdy ta świadomość nie była tak łatwa do zniesienia, bo przecież Duch Św. uzdalnia nas do tego. Jeszcze nigdy nie czuliśmy tak wyraźnie jak Jezus sam pomaga nam dźwigać nasz krzyż. Jeszcze nigdy nie było tyle radości i pokoju w naszych sercach, jeszcze nigdy nie czuliśmy tak wyraźnie, że Bóg nas kocha.

Boimy się powrotu do codzienności, wiemy ile trzeba pracy by owoce rekolekcji wdrożyć w szarą rzeczywistość, wpleść w codzienne zmagania. Będzie to wymagało olbrzymiego wysiłku, ale przecież jest Duch Pocieszyciel. Niech nas prowadzi.

Przeczytaj także świadectwo Sylwii i Macieja Szul: kliknij tutaj.

Od wielu lat DK z naszej Archidiecezji korzysta z gościnnych Domów Rekolekcyjnych w nadmorskim Mrzeżynie i Trzęsaczu, w Wisełce, a także w przygranicznym (3 km od Schwedt) Krajniku Dolnym oraz Sanktuarium Maryjnym w Szczecinie.

Ale rekolekcje organizowane są i były w wielu innych, także pięknych miejscach: Krakowie, Kamieniu Pomorskim, Czarnej Górze…

Na oazy letnie przyjeżdżają również rodziny zza granicy, rezygnujące z wypoczynku w pięknych kurortach a świadomie wybierające skromne rekolekcyjne warunki i czas przeżyty z Bogiem.

Stałym punktem programu pracy rocznej DK jest Droga Krzyżowa przeżywana w przepięknej skłaniającej do zadumy Puszczy Bukowej.

Obok inauguracji i podsumowania roku pracy, także ważnymi punktami w wymiarze wspólnotowym jest Adwentowy Dzień Skupienia, Spotkanie Opłatkowe, Dzień świętości Życia i udział w „Marszu dla Życia” ulicami Szczecina oraz Dzień Jedności Ruchów i Wspólnot Kościoła w Uroczystość NMP Matki Kościoła.

Kłopoty, zmartwienia, problemy są naszym udziałem, ale ufność w opiekę Matki Bożej i wsparcie wielu wspaniałych ludzi, pozwala nam na optymistyczne patrzenie w przyszłość.

Pozwala także nieustannie dziękować Panu Bogu za wspaniały Dar Rozeznania, który spowodował, że na zaproszenie Dobrego Człowieka, który kiedyś stanął na naszej drodze, na zaproszenie do Wspólnoty Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie powiedzieliśmy nasze małżeńskie, rodzinne: TAK.

Małżeństwa, które chcą:

 • umacniać swoją wiarę,
 • pielęgnować miłość małżeńską,
 • nauczyć się rozwiązywania konfliktów,
 • nawiązać głębsze kontakty z dziećmi,
 • doświadczyć życia przepojonego radością we wspólnocie,

zapraszamy do Domowego Kościoła !!!

Kontakt u kapłanów lub na stronie: szczecin.oaza.pl, na której jest również więcej informacji o Domowym Kościele i aktualnych wydarzeniach.