Świadectwo

Kochani chcemy się z Wami podzielić tym, że w tym roku po raz pierwszy uczestniczyliśmy w rekolekcjach III stopnia. Odbywały się one w miejscowości Zamek Bierzgłowski, w prawdziwym zamku krzyżackim, w dniach od 25.06.2011 do 10.07.2011. Jest to urokliwe miejsce w diecezji toruńskiej. Bardzo dobre jedzenie i warunki lokalowe ułatwiły nam przeżycia duchowe.

Parą prowadzącą byli Bożena i Stanisław Szwaba, a moderatorem ks. Wacław Dokurno. Ks. Wacław jest uczniem ks. Blachnickiego, wielkim strażnikiem zasad i charyzmatu Ruchu Światło – Życie. Już 27 raz organizował III stopień.

Punktem centralnym każdego dnia była Eucharystia, przeżywana codziennie w innym miejscu. Poznawaliśmy historię chrześcijaństwa na naszych polskich ziemiach. Przeżyliśmy odnowienie chrztu przy chrzcielnicy Mieszka I w Ostrowie Lednicki, gdzie wszystko się zaczęło.

Odwiedziliśmy miejsca związane z męczeństwem naszych wielkich rodaków. Droga krzyżowa prowadziła lasem przez Fort VII (miejsce w którym rozstrzelano tysiące Polaków). Towarzyszyły nam relikwie ks. Frelichowskiego, który zginął w obozie koncentracyjnym pomagając chorym na tyfus.W miejscu porwania ks. Jerzego Popiełuszki modliliśmy się różańcem.

Duże wrażenie zrobił na nas klasztor oo. Franciszkanów w Rywałdzie, gdzie był więziony Kardynał Stefan Wyszyński i gdzie znajduje się figura Matki Bożej Cygańskiej , która ma prawdziwe włosy cyganki.

Spotkaliśmy i rozmawialiśmy z wieloma ciekawymi ludźmi: para krajowa DK, para diecezjalna z Torunia, biskup toruński i gnieźnieński, pop prawosławny, katecheci z Rosji i Litwy.

Mimo napiętego planu i zmęczenia Pan Bóg pozwolił nam doświadczyć Swojej miłości, w której pokazał nam, że nie powołuje uzdolnionych, ale uzdalnia powołanych. Za całe dobro jakiego doświadczyliśmy w czasie tych rekolekcji chwała Panu.

Sylwia i Maciej Szul

Zdjęcia z rekolekcji w Zamku Bierzgłowskim