MUZYKA

Za muzykę liturgiczną odpowiada w naszej parafii dr Łukasz Popiałkiewicz (kontakt: popialkiewicz@gmail.com), wykładowca Akademii Sztuki w Szczecinie. Pracę w parafii wykonuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (zgodnie z wpisem do ewidencji gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecin pod numerem UN/028338/07).

Stowarzyszenie „Pro Musica Sacra”: www.promusicasacra.pl

Msza w języku łacińskim

W każdą niedzielę o godz. 18:00 odprawiana jest w naszym kościele Msza św. w języku łacińskim. W liturgii bierze także udział gregoriańska schola, która śpiewa po łacinie odpowiednie części Mszy. Serdecznie zapraszamy!

Pogrzeb

Aby zamówić usługę muzyczną podczas Mszy św. pogrzebowej, najlepiej zarezerwować termin u pana Popiałkiewicza niezwłocznie po ustaleniu z księdzem proboszczem daty i godziny liturgii.

Muzyka na Mszy ślubnej

Narzeczeni, którzy zamierzają wziąć ślub w naszym kościele i chcieliby, aby podczas Mszy ślubnej grał organista, proszeni są o kontakt z panem Popiałkiewiczem w celu zarezerwowania terminu (dane kontaktowe powyżej).

W czasie Mszy św. możliwy jest tylko repertuar liturgiczny: dialogi, aklamacje, Modlitwa Pańska, ordinarium missae (cykl mszalny) oraz proprium missae (pieśni liturgiczne), a bezpośrednio przed zawarciem sakramentu małżeństwa hymn O Stworzycielu Duchu przyjdź (obligatoryjny). Wybór pieśni tylko z Śpiewnika Kościelnego (Siedleckiego) lub z Śpiewnika Liturgicznego (wydawnictwo KUL). Nie wykonuje się piosenek, nawet jeśli mają tekst religijny. Oprócz śpiewów liturgicznych, w czasie wejścia narzeczonych do kościoła (na początku), może być wykonany fragment marsza weselnego R. Wagnera, a na zakończenie marsz weselny F. Mendelssohna. Możliwe jest zaśpiewanie psalmu responsoryjnego przez kogoś z rodziny lub gości – w takim przypadku należy to skonsultować z organistą.