Małżeństwo

Informacje dla narzeczonych, którzy chcą się pobrać

Sakrament małżeństwa mogą zawrzeć osoby, które ukończyły 18 rok życia.

Narzeczeni powinni zgłosić się w biurze parafialnym najpóźniej 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu.

Narzeczeni powinni przedstawić następujące dokumenty:

  • metrykę chrztu św.,
  • dowód osobisty,
  • dokumenty z datą I komunii św.,
  • ostatnie świadectwo nauki religii,
  • wdowcy powinni przedstawić akt zgonu małżonka,
  • dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego.

Kiedy narzeczeni ustalą w biurze parafialnym datę ślubu, a chcą by podczas Mszy św. ślubnej grał organista, powinni się z nim skontaktować.

Nauki przedślubne: składają się z części teologicznej (prowadzi ksiądz) i praktycznej (prowadzą doradcy poradnictwa rodzinnego). W kursie mogą wziąć udział:

  • osoby, z których przynajmniej jedna mieszka na terenie parafii;
  • osoby, które wstępują w związek małżeński w naszym kościele;
  • studenci zamieszkujący na terenie naszej parafii.