Chrzest

Informacje dla rodziców, którzy chcą ochrzcić dziecko

W naszej parafii sakramentu chrztu św. udziela się z reguły w II i IV niedzielę miesiąca podczas Mszy o godz. 11:30.

Dziecko do sakramentu chrztu św. należy zgłosić w biurze parafialnym przynajmniej na tydzień przed planowanym terminem chrztu.

Rodzice dziecka przedstawiają w Biurze Parafialnym następujące dokumenty:

  • akt urodzenia dziecka z USC,
  • adres i dane rodziców chrzestnych,
  • zaświadczenie od proboszcza rodziców chrzestnych, że mogą oni pełnić tę funkcję (jeśli nie są oni naszymi parafianami),
  • zaświadczenie od katechety (jeśli rodzice chrzestni są uczniami szkoły średniej).

Zgodnie z Kodeksem Prawa Kościelnego (kan. 874) funkcję rodziców chrzestnych mogą pełnić osoby, które:

  • ukończyły 16 rok życia,
  • przyjęły sakrament bierzmowania,
  • są wierzącymi i praktykującymi katolikami (rodzicem chrzestnym nie może zostać osoba żyjąca w związku niesakramentalnym).