Księża pochodzący z naszej parafii

ks. Marcin Krycki

święcenia kapłańskie otrzymał w 2009 r.

ks. Juliusz Szyszko

święcenia kapłańskie otrzymał w 2006 r.

o. Andrzej Wysocki OP

święcenia zakonne otrzymał w 2003 r.

ks. Adam Kurasz

święcenia kapłańskie otrzymał w 1997 r.

ks. Andrzej Maćkowski

święcenia kapłańskie otrzymał w 1992 r.