Księża obecnie posługujący w naszej parafii

ks. mgr Jan Jermak

proboszcz

ks. dr Kazimierz Mańkowski

rezydent

ks. mgr Daniel Majchrzak

wikariusz