Ministranci i lektorzy

Ministrantami i lektorami opiekuje się ks. Daniel.