MUZYKA

Za muzykę liturgiczną odpowiada w naszej parafii dr Łukasz Popiałkiewicz.
Kontakt: popialkiewicz@gmail.com

W sali muzycznej w domu parafialnym spotkania mają:

  • Schola Dziecięca Tintinnabula;
  • Zespół Wokalny Agniculi;
  • słuchacze Studium Organistowskiego w Szczecinie.

Stowarzyszenie „Pro Musica Sacra”: www.promusicasacra.pl

Schola Dziecięca Tintinnabula

W każdą niedzielę o godz. 13:00 sprawowana jest w naszym kościele Msza św. z udziałem dzieci. W liturgii czynny udział bierze także udział Schola Dziecięca Tintinnabula. Próba dla dzieci w sali muzycznej zawsze pół godz. przed Mszą św. Serdecznie zapraszamy! [teraz: przerwa wakacyjna]

Msza w języku łacińskim

W każdą niedzielę o godz. 18:00 odprawiana jest w naszym kościele Msza św. w języku łacińskim. W liturgii bierze także udział gregoriańska schola, która śpiewa po łacinie odpowiednie części Mszy. Serdecznie zapraszamy!

Muzyka na Mszy ślubnej

Pary, które zamierzają wziąć ślub w naszym kościele mogą zorganizować do tej uroczystości oprawę muzyczną; w celu omówienia szczegółów należy się skontaktować z organistą. W czasie Mszy św. możliwy jest tylko repertuar liturgiczny: dialogi, aklamacje, Modlitwa Pańska, ordinarium missae (cykl mszalny) oraz proprium missae (pieśni liturgiczne), a bezpośrednio przed zawarciem sakramentu małżeństwa hymn O Stworzycielu Duchu przyjdź (obligatoryjny). Wybór pieśni tylko z Śpiewnika Kościelnego (Siedleckiego) lub z Śpiewnika Liturgicznego (wydawnictwo KUL). Nie wykonuje się piosenek, nawet jeśli mają tekst religijny. Oprócz śpiewów liturgicznych, w czasie wejścia narzeczonych do kościoła (na początku), może być wykonany fragment marsza weselnego R. Wagnera, a na zakończenie marsz weselny F. Mendelssohna. Możliwe jest zaśpiewanie psalmu responsoryjnego przez kogoś z rodziny lub gości – w takim przypadku należy to skonsultować z organistą.