• Aktualności

    Zagrożenie koronawirusem

    Uwaga!!! Według wytycznych władz państwowych, w kościele (także podczas liturgii) może przebywać maksymalnie 5 osób plus celebrans. Prosimy o zrozumienie i uszanowanie tej decyzji, gdyż jest ona podyktowana bezpieczeństwem nas wszystkich w czasie…