Księża obecnie posługujący w naszej parafii

ks. dr Kazimierz Mańkowski

proboszcz

ks. mgr lic. Tomasz Pieczyński

wikariusz

ks. mgr lic. Marcin Nockowski

wikariusz

dk. Miłosz Paszkiewicz

praktyka diakońska