Księża obecnie posługujący w naszej parafii

ks. dr Kazimierz Mańkowski

proboszcz

ks. mgr Tomasz Pieczyński

wikariusz

ks. mgr Adrian Czarnecki

wikariusz

dk. Andrzej Kapuściński

praktyka diakońska