Aktualności

Zagrożenie koronawirusem

Uwaga!!! Według wytycznych władz państwowych, w kościele (także podczas liturgii) może przebywać maksymalnie 5 osób plus celebrans. Prosimy o zrozumienie i uszanowanie tej decyzji, gdyż jest ona podyktowana bezpieczeństwem nas wszystkich w czasie pandemii koronawirusa. 

Ksiądz Arcybiskup Andrzej Dzięga, Metropolita Szczecińsko-Kamieński, udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta dla całej Archidiecezji do 19 kwietnia br. włącznie.

Nabożeństwa drogi krzyżowej i gorzkich żali nie odbędą się.

Za ofiary na rzecz parafii bardzo serdecznie dziękujemy: Bóg zapłać! 
Parafialny rachunek bankowy (w Santander Bank) dla przelewu krajowego jest następujący:
15 1500 1113 1211 1003 8535 0000.
Zlecając przelew z zagranicy, powyższy numer należy poprzedzić dwiema literami PL, a także wpisać następujący kod swift: WBKPPLPP.